Αγγλικά:
ο παγκόσμιος γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας

Τα παιδιά του σήμερα, καθώς μεγαλώνουν, καλούνται να γίνουν πολίτες μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, όπου συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν όσοι διαθέτουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της. Αυτή η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της γνώσης είναι μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία απαιτεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών, αρχίζοντας από τον παγκόσμιο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας, τα αγγλικά. Τα παιδιά αξίζουν μια ευκαιρία να κατακτήσουν – και μάλιστα από νωρίς – το πρώτο στάδιο γλωσσομάθειας, δηλαδή τη γνώση των αγγλικών.

Όμως, σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο, στο σημερινό παγκόσμιο πλανητικό μας χωριό, και οι ενήλικες έχουν αυξημένες ανάγκες γλωσσομάθειας ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και της αγοράς εργασίας..

Τμήματα

Στο ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ, με τη βοήθεια σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων και συγκροτημένων προγραμμάτων σπουδών, καλύπτουμε τις ανάγκες γλωσσομάθειας για κάθε επίπεδο και κάθε ηλικία:
μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ενηλίκων.

Διδακτική προσέγγιση

Βασική μας επιδίωξη είναι, όχι μόνο να διδάσκουμε τους μαθητές μας, αλλά να μαθαίνουμε στο παιδί, στον ενήλικα και πώς να μαθαίνει, να δημιουργούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να μάθει.
Βασική μας αρχή είναι ότι το κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του τρόπο καινούριες γνώσεις και δεξιότητες και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε εξατομικευμένες και πολλαπλές μεθόδους διδασκαλίας αξιοποιώντας και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.
Προσαρμόζουμε, επιπλέον, τη μέθοδο διδασκαλίας ανάλογα με τη γλωσσική ικανότητα και εξέλιξη του κάθε μαθητή.

Προγραμματισμός και παρακολούθηση της ύλης

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς σχεδιάζεται το ωριαίο πλάνο μαθήματος, το οποίο ο διδάσκων καθηγητής ακολουθεί πιστά, συμπληρώνοντας στο τέλος κάθε μαθήματος σε ειδική βάση δεδομένων τη διδαχθείσα ύλη προκειμένου η Διεύθυνση να είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο τηρείται ο προγραμματισμός. Το πλάνο μαθήματος σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως η προβλεπόμενη για κάθε επίπεδο ύλη.

Παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας

Η μαθησιακή πορεία κάθε μαθητή αποτυπώνεται σε ατομική ηλεκτρονική καρτέλα φοίτησης, στην οποία μπορούν να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση οι γονείς του και μόνον αυτοί. Στην καρτέλα καταχωρούνται οι επιδόσεις του μαθητή στα διάφορα τεστ καθώς και οι απουσίες του. Σε ειδική καρτέλα καταγράφονται επίσης οι εργασίες που ο μαθητής πρέπει να κάνει και η ύλη που πρέπει να διαβάσει στο σπίτι.

Κινέζικα:
ο κινέζικος δράκος έχει πια για τα καλά ξυπνήσει

Όταν ένας Εγγλέζος δεν καταλαβαίνει κάτι, συχνά χρησιμοποιεί τον ιδιωματισμό “it’s all Greek to me*”. Όταν ένας Έλληνας δεν καταλαβαίνει κάτι, χρησιμοποιεί την έκφραση “είναι για μένα κινέζικα”.
Μήπως ήρθε η ώρα η έκφραση αυτή για σένα να ανήκει στο παρελθόν μαθαίνοντας κινέζικα, τη γλώσσα ενός πολυχιλιετούς πολιτισμού, δισεκατομμυρίων ανθρώπων, χιλιάδων προϊόντων και υπηρεσιών; 


* Η φράση προέρχεται από τη μεσαιωνική λατινική έκφραση “Graecum est; non potest legi” (Είναι ελληνικά, δεν διαβάζεται). Συνήθως, όμως, αποδίδεται στον William Shakespeare, ο οποίος στην τραγωδία του ‘Julius Caesar’ έγραψε: “Those that understood him smiled at one another and shook their heads; but for mine own part, it was Greek to me”.

Καθώς ο κινέζικος δράκος έχει πια για τα καλά ξυπνήσει και η Κίνα, αυτή η αχανής χώρα της ανατολής με πολιτισμό τόσο αρχαίο, όπως ο ελληνικός, εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, κατακλύζοντας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τις διεθνείς αγορές, τα κινέζικα εξελίσσονται σε παγκόσμια γλώσσα, προνόμιο μέχρι πρόσφατα μόνο της αγγλικής. Έτσι, μαθαίνοντας κινέζικα, ανοίγεις νέους ορίζοντες και μια μεγάλη πόρτα στον κόσμο, γίνεσαι πολίτης του και αναδεικνύεσαι σε ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια οικονομική σκηνή, πολλαπλασιάζοντας τις ευκαιρίες σου για επαγγελματική απασχόληση και ανάπτυξη σε πολλούς σύγχρονους, ενδιαφέροντες και κερδοφόρους τομείς. Η εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας σου προσφέρει και κάτι ακόμα εξίσου, ίσως ακόμα και πιο σημαντικό. 

Μαθαίνοντας μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δραστηριοποιείς μόνο το αριστερό εγκεφαλικό σου ημισφαίριο που είναι υπεύθυνο για το λόγο και τη λογική σκέψη και όπου κυρίως εδράζεται η λεκτική-γλωσσική νοημοσύνη. Μαθαίνοντας όμως κινέζικα, μέσα από την προσπάθειά σου να αναγνωρίσεις και να κατανοήσεις τα ιδεογράμματα, καλλιεργείς και έναν άλλο τύπο νοημοσύνης, την οπτική που εδράζεται στο δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο. Το δεξί ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργική σκέψη, τη σκέψη που ερευνά, που οδηγεί στη δημιουργία νέων ιδεών, θεωριών, μεθόδων, προϊόντων και στην επίλυση προβλημάτων με πρωτότυπους τρόπους και εναλλακτικές λύσεις. 

Οι δύο τρόποι σκέψης, όταν είναι ισόρροπα ανεπτυγμένες, επιτυγχάνουν το μέγιστο βαθμό δημιουργικότητας και βοηθούν τον άνθρωπο να έχει μια αρμονική σχέση με τον εαυτό του.Δεν είναι δύσκολο να μάθει κανείς κινέζικα, ειδικότερα αν η περιπλάνησή του στην κινέζικη γλώσσα αρχίσει από μικρή ηλικία. Μπορεί η προφορά να παρουσιάζει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά η απουσία άρθρων, πτώσεων, γένους και σύνθετων ρηματικών τύπων κάνουν τη σύνταξη και τη γραμματική της κινέζικης γλώσσας μια σχετικά εύκολη υπόθεση. Στο τέλος του ταξιδιού του, το παιδί θα έχει βιώσει μια διαφορετική και πρωτόγνωρη εμπειρία, βλέποντας κάτω από μια άλλη οπτική αυτόν τον “κόσμο τον μικρό, τον μέγα”.


Βίκυ Βαμβακά-Αγνιάδη • Διδασκαλείο Αγγλικής Γλώσσας • Μπουφίδου 27 & Κοραή 1, Λιβαδειά, 
τηλ. 2261100380, 
didaskaleion.vamvaka@gmail.com