Στόχος μας είναι, αν ένα παιδί δεν μαθαίνει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, να του διδάξουμε τον τρόπο για να μαθαίνει.

“Ακούω και Ξεχνώ, Βλέπω και Θυμάμαι, Κάνω και Κατανοώ”
Κομφούκιος

Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί μαθαίνει καινούριες γνώσεις και δεξιότητες ονομάζεται μαθησιακό στυλ και διαφέρει από παιδί σε παιδί. Μερικά παιδιά μαθαίνουν καλύτερα κάτι, όταν το βλέπουν σε διαγράμματα και εικόνες, υπογραμμισμένο με πολλά χρώματα, άλλα όταν το ακούν και μάλιστα δυνατά, ίσως και με συνοδεία μουσικής. Υπάρχουν και παιδιά που μαθαίνουν καλύτερα κρατώντας σημειώσεις, γράφοντας και διαβάζοντας βιβλία, όπως και κάποια παιδιά που, αντί να βλέπουν ή να ακούν την πληροφορία, την μαθαίνουν καλύτερα κάνοντας ή αγγίζοντας πράγματα ή καθώς κινούνται στο χώρο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η νοημοσύνη δεν είναι μια μοναδική και ενιαία οντότητα, αλλά αποτελείται από ξεχωριστούς, διακριτούς και ανεξάρτητους τύπους, οι οποίοι δεν είναι το ίδιο ανεπτυγμένοι σε κάθε άτομο. Έτσι, όπως και δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος νοημοσύνης, ούτε ένας μόνο τρόπος μάθησης υπάρχει και σε κάθε τύπο νοημοσύνης αντιστοιχεί ένα ξεχωριστό μαθησιακό στυλ.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, το ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ παρέχει τη δυνατότητα, στους γονείς που το επιθυμούν, να ενημερωθούν για τους τύπους νοημοσύνης που το παιδί τους φαίνεται να έχει περισσότερο ανεπτυγμένους και να χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους προτιμά να μαθαίνει. Η διαδικασία αυτή είναι εξατομικευμένη για κάθε παιδί, γίνεται με ειδικά για κάθε ηλικιακή ομάδα ερωτηματολόγια και είναι βέβαια δωρεάν για τους μαθητές μας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άκης Μπότσαρης, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας

Mαθησιακό στυλ

Οπτικός
μαθησιακός τύπος

Ο οπτικός μαθησιακός τύπος προτιμά τα οπτικά μέσα για την οπτικοποίηση της πληροφορίας, του αρέσει να κάθεται στα πρώτα θρανία ώστε να έχει καλό οπτικό πεδίο του πίνακα και χρησιμοποιεί στη μελέτη του χάρτες, διαγράμματα, γραφήματα και εικονογραφημένα βιβλία. Μαθαίνει καλύτερα με το μάτι του μυαλού του, ονειροπολώντας, παρατηρώντας, δουλεύοντας με εικόνες και υπογραμμίζοντας τις λέξεις με πολλά χρώματα.

Ακουστικός
μαθησιακός τύπος

Ο ακουστικός μαθησιακός τύπος προτιμά να ακούει την πληροφορία χρησιμοποιώντας, ίσως, και μουσικούς ρυθμούς, να συμμετέχει σε ομαδικές συζητήσεις με τους συμμαθητές του και τους διδάσκοντες και να μαγνητοφωνεί μια διάλεξη για να την αναπαράγει αργότερα στο σπίτι του. Μαθαίνει καλύτερα διαβάζοντας δυνατά ώστε να ακούει αυτά που λέει.

Αναγνωστικός/συγγραφικός
μαθησιακός τύπος

Ο αναγνωστικός/συγγραφικός μαθησιακός τύπος προτιμά τη συγγραφή και την ανάγνωση κειμένων και ανατρέχει σε γραπτές και ηλεκτρονικές πηγές γνώσεις για άντληση πληροφοριών. Μαθαίνει καλύτερα κρατώντας σημειώσεις.

Κιναισθητικός
μαθησιακός τύπος

Ο κιναισθητικός μαθησιακός τύπος μαθαίνει καλύτερα κάνοντας ή αγγίζοντας πράγματα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της δοκιμής και απόρριψης, αξιοποιώντας τις αισθήσεις του, συλλέγοντας δείγματα και κάνοντας πειράματα. Προτιμά την επιτόπια έρευνα και τις γνώσεις με πρακτικές εφαρμογές.

Τύπος νοημοσύνης

Γλωσσική

Η ικανότητα κάποιου να σκέφτεται με λέξεις, να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εκφράζεται και να κατανοεί σύνθετα νοήματα.

Μουσική

Η ικανότητα κάποιου να είναι δεκτικός στη μελωδία, τον ρυθμό, τον τόνο και το ηχόχρωμα, να σκέφτεται με ήχους, ρυθμούς, μελωδίες και ρίμες (ομοιοκαταληξίες), να αναγνωρίζει, να δημιουργεί και να αναπαράγει μουσική, οργανικά ή φωνητικά.

Λογική/Μαθηματική

Η ικανότητα κάποιου να πραγματοποιεί σύνθετες μαθηματικές και λογικές πράξεις και να αναλύει προβλήματα με τη λογική, να ανακαλύπτει σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος χρησιμοποιώντας σύμβολα και αντικείμενα, να κατανοεί ποσοτικά μεγέθη και να διερευνά υποθέσεις.

Οπτική/Χωρική

H ικανότητα κάποιου να σκέφτεται τρισδιάστατα, να αντιλαμβάνεται τον οπτικό κόσμο με μεγάλη ακρίβεια και να κατασκευάζει νοητικές εικόνες, οι οποίες μπορούν να πάρουν τη μορφή αρχιτεκτονικών κατασκευών, εικαστικών συνθέσεων, πινάκων και γλυπτών. Να μετασχηματίζει τις αντιλήψεις του και να αναπαράγει με τη φαντασία του πτυχές των οπτικών του εμπειριών και όψεις του οπτικού κόσμου ή να τις απεικονίζει στο μάτι του μυαλού του. Να χαρτογραφεί ό,τι διαβάζει και ό,τι βλέπει.

Σωματική/Κιναισθητική

Η ικανότητα κάποιου να χειρίζεται αντικείμενα με δεξιοτεχνία, να σκέφτεται με κινήσεις και να χρησιμοποιεί τα μέλη του σώματός του για λειτουργικούς σκοπούς ή για να εκφράσει και να μεταβιβάσει ιδέες, πληροφορίες και συναισθήματα.

Ενδοπροσωπική

Η ικανότητα κάποιου να κατανοεί τον εαυτό του, να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των κινήτρων και των επιθυμιών του και να προγραμματίζει αποτελεσματικά την επίτευξη προσωπικών στόχων. Να ελέγχει τον εαυτό του στις διαπροσωπικές σχέσεις του και να επιδεικνύει αυτοαποτελεσματικότητα. Να αναλογίζεται και να ελέγχει σκέψεις και συναισθήματα και να τα ρυθμίζει αποτελεσματικά.

Διαπροσωπική

Η ικανότητα κάποιου να καταλαβαίνει τους άλλους και να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με αυτούς σε οικείους, καθημερινούς ή εργασιακούς χώρους. Να επιδεικνύει ενσυναίσθηση και να ανταποκρίνεται με ευαισθησία στις διαθέσεις, την ψυχοσύνθεση, τα κίνητρα και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων.

Νατουραλιστική

Η ικανότητα κάποιου να αντιλαμβάνεται το γεωφυσικό χώρο και να αναγνωρίζει και ταξινομεί τα διάφορα είδη πανίδας και χλωρίδας. Να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τα έμβια όντα, να βρίσκει οικολογικές συσχετίσεις και να διακρίνει αλλαγές στον καιρό ή στο φυσικό του περίγυρο.

Βίκυ Βαμβακά-Αγνιάδη • Διδασκαλείο Αγγλικής Γλώσσας • Μπουφίδου 27 & Κοραή 1, Λιβαδειά, 
τηλ. 2261100380, 
didaskaleion.vamvaka@gmail.com