Καθώς ο σημερινός έφηβος φτάνει προς το τέλος των λυκειακών του σπουδών
καλείται εκ των πραγμάτων να απαντήσει στο πολύ πιεστικό ερώτημα:

Μετά το Λύκειο… τι;

Αυτή η κομβική απόφαση και επιλογή δεν είναι – ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι – ούτε στιγμιαία ούτε παρορμητική. Αντίθετα, είναι μια συνεχής, μακροχρόνια, εξελικτική κοινωνική και μαθησιακή διαδικασία, η οποία οργανώνεται και συστηματοποιείται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό και συνεχίζοντας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Για να εκφράσει, όμως, ο έφηβος μαθητής τα όποια επαγγελματικά του ενδιαφέροντα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πλήθους και της ποικιλίας των επαγγελματικών σταδιοδρομιών, μια σαφή γνώση των προοπτικών, των συνθηκών εργασίας και των απαιτούμενων μαθησιακών διαδρομών κάθε επαγγέλματος. Πρέπει ακόμα να γνωρίζει ποια είναι τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, αλλά και κατά πόσο ενυπάρχουν σε αυτόν οι προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των επαγγελματικών σταδιοδρομιών που τον ενδιαφέρουν. 

Το εργαλείο-τεστ επαγγελματικής συμβουλευτικής ΓΝΩΘΙ Career 
προσφέρει την απαιτούμενη γνώση για την επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας κατά τρόπο αξιόπιστο, μεθοδολογικό, δημιουργικό κατανοητό, ώστε να ενθαρρύνει τον μαθητή και να τον παρακινεί να εμπλακεί ενεργά στην αναζήτηση των ατομικών του ενδιαφερόντων και κλίσεων.

Στον μαθητή και τους γονείς του παραδίδεται λεπτομερής και τεκμηριωμένη ατομική έκθεση έκτασης 40-50 σελίδων. Δείγμα των ευρημάτων για κάποιον μαθητή καταχωρείται στους συνδέσμους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άκης Μπότσαρης, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας

Η χορήγηση του τεστ διεκπεραιώνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις.

Φάση Ι

Περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση του χώρου της εργασίας και στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τον μαθητή για τους ευρύτερους τομείς επαγγελματικών σταδιοδρομιών κάτω από τους οποίους ταξινομούνται τα πολυπληθή και ποικιλόμορφα επαγγέλματα του σήμερα.

Φάση ΙΙ

Συνίσταται στη διερεύνηση της επαγγελματικής προσωπικότητας και των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του μαθητή ώστε να αναδειχθούν τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν και τον ενδιαφέρουν. Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας προσδιορίζεται η επαγγελματική προσωπικότητα του μαθητή σύμφωνα με τη θεωρία RIASEC του Holland, στη βάση της οποίας προσδίδεται στον μαθητή μια επαγγελματική ταυτότητα. Στο δεύτερο βήμα αυτής της δεύτερης φάσης αξιολογούνται τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του μαθητή σε ειδικότερους επαγγελματικούς τομείς. Το τελικώς ζητούμενο από τη Φάση ΙΙ είναι ο εντοπισμός εκείνων των επαγγελματικών προτιμήσεων του μαθητή που ταιριάζουν στην επαγγελματική του προσωπικότητα.

Φάση ΙΙΙ

Εξετάζει κατά πόσο ο έφηβος μαθητής διαθέτει εκείνους τους τύπους νοημοσύνης ώστε να μπορέσει να αποκτήσει, μέσα από την κατάλληλη μαθησιακή διαδρομή, τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούν οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες που του ταιριάζουν και τον ενδιαφέρουν.

Βίκυ Βαμβακά-Αγνιάδη • Διδασκαλείο Αγγλικής Γλώσσας • Μπουφίδου 27 & Κοραή 1, Λιβαδειά, 
τηλ. 2261100380, 
didaskaleion.vamvaka@gmail.com